izmir oral escort gangbang pornoları fetis pornoları masturbasyon pornoları

Girişimcilik

Başarısız Olan Girişimlerin Ortak Nedenleri

Startup’lar Neden Başarısız Olur

Bir işi yürütmek çok riskli bir süreçtir. İşletmelerin tahmini olarak %49’u ilk 5 sene içerisinde başarısız olurken, yaklaşık %30’u ilk iki yılı bile çıkaramamaktadırlar. Bu risk durumu özellikle bazı endüstriler daha yüksektir. Örneğin, bağımsız restoranların yaklaşık %61’i ilk üç sene boyunca ayakta kalamazken, teknoloji girişimlerinin başarısızlık oranı diğer tüm işletmelerinkinden yaklaşık üç kat daha yüksektir

Bu istatistikler yeni girişimciler için çok cesaret verici olmayabilir. Ancak şans bir firmanın başarı yolculuğunda yalnızca küçük bir rol oynar. Fikir, ürün veya hizmet başarılı olsa bile, çoğu işletme yön eksikliği, zayıf planlama veya zayıf liderlik sebebiyle başarısız olur. Peki; bir işin başarısızlığı nasıl önlenebilir? Diye sorulduğunda karşılaşılan iş başarısızlıklarında ortak sorunlar konusunda bilinçli olmak, tedbir almaya ve başarısızlıktan kurtulmaya yardımcı olabilir.

İşte iş başlangıcında başarısız olunmasının ortak sebepleri:

İş Modeli Seçimindeki Problemler

İş modeli, bir şirketin müşterileri için değer yaratması yöntemidir. Bu, şirketin temel stratejisinin önemli bir ögesidir. Ancak, iş modeli sağlam değil ise veya sorunlarla dolu ise, işletme tabiatı gereği risk altındadır.Bir şirketin iş modelindeki bazı sorunlar şunları içerebilir:

 • Doymuş Pazar: Bazen bir şirket belirli bir üründen daha fazlasına ihtiyaç duymayan müşterilere ulaşmaya çalışabilir. Müşteriler sahip oldukları ürün veya hizmetten memnun olduklarında, daha fazla satın almayı düşünmezler ve bu sebeple pazar doymuş olarak nitelendirilir. Bu durumda, şirket bir müşteri tabanı bulmakta zorlanacaktır.
 • Fazla Rekabet: Bir pazar ne kadar rekabetçi olursa, her şirketin pazar payı kazanmak için daha fazla çalışması gerekir. Aslında, yerleşik rakiplerin çok kuvvetli ve becerikli olmaları muhtemeldir ve yeni firmalari kolayca pazardan çıkarabilirler.
 • Giriş Engelleri: Bazı sektörlere girmek zordur. Bunun sebebi yasal ihtiyaçların katı olması veya başlangıç ​​maliyetlerinin yüksek olması olabilir. Bu, giriş sürecini pek çok şirket için çok zahmetli hale getirebilir, böylelikle daha başlangıç aşamasında başarısız olurlar.
 • Kötü Fikir: Birçok girişimci bir sonraki büyük fikre sahip olduklarını ve ürünlerinin, uygulandıktan hemen başarılı olacağına inanıyorlar. Bu düşünceleri sebebiyle, hedef pazarı anlamak veya ürünlerini etkili bir biçimde test etmek için zaman ayırmazlar.
 • Gerçekleştirilmesi Zor Plan: Bazı işletmeler, planlarını ortaya koymak için ne gerektiğine dair çok iyimser olabilirler. Ürünlerinin ne kadar karmaşık olduğunu, tasarlamanın veya birleştirmenin ne kadar zor olacağını fark etmeyebilirler.
 • Eski Teknoloji: İşletmeler teknolojinin işleri için önemini anlamalıdırlar. En gelişmiş bilgisayar veya üretim sistemleri, bir rakibin işini kolaylaştırabilir ve milyonlarca lira tasarruf edebilirken modası geçmiş teknolojiyle rekabet etmeye çalışmakta olan bir firmanın rekabet avantajı sağlama muhtemellığı düşüktür.

İş Başlangıcını Başarısız Kılan Yönetim ve Tutumlar

İşletmede tutum; bir iş başarısında büyük öneme sahiptir.İşe gittiğinizde her şey olmayabilir, ancak yanlış tutum, en iyi planlara rağmen her şeyi mutlaka mahvedebilir. Bu tutumlardan bazıları şunlardır:

Yanlış Motivasyon

Bazı girişimciler sunmak istedikleri ürün veya hizmet konusunda tutkulu oldukları için işe girerler. Bir işin başarılı olması için bir tutkuya sahip olmak oldukça önemlidir, ancak maalesef tek başına tutku yetersizdir. Aynı zamanda hedef pazarını tanımlamak gerekir. Bununla beraber, doğru tutum tarafsızdır ve duygulara değil, araştırmalara göre neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını nesnel olarak inceler.

Kötü Araştırma ve Planlama

Başarılı firmalar, iş girişiminde bulunmadan önce bütün araştırma ve planlarını yapmalıdırlar ve bu süreç genelde aylar sürer. Bir girişimi başlatılmadan önce yanıtlanması gerekli olan bazı sorular şunlardır:

 • Müşteriler Kim? Bir firmanın, bir ürün veya hizmet için tüm potansiyel alıcıları tanımlaması gerekir. Müşterileri daha fazla demografiye ayırmalı ve her grup için pazarın ne kadar büyük olduğunu belirlemelidir.
 • Sektörde Rekabet Nasıl Çalışır? Diğer oyuncuların nasıl rekabet ettiğini anlamak son derece önemlidir. Bazen statükoya karşı çıkmak iyi bir fikirken, bu daima geçerli değildir. Girişimcilerin bu süreçleri önceden tanımlamaları ve kendi stratejilerini oluşturmaları gerekir.
 • Hangi Grup Hedeflemeliler? Bir işletme, rakiplerinin aşırı hedeflemediği bir pazarı seçmelidir. Dahası, anlaşılan bir piyasayı, belki de işletme sahiplerinin üyesi olduğu bir piyasayı hedeflemek en iyisidir. Niş’in kârlı olmasını sağlamak amacıyla bu pazardaki rekabet de analiz edilmelidir.
 • Hangi Yasa ve Düzenlemelere Uyulmalıdır? İşletmeler, ülke ve şehir yasalarının beraberinde kendi endüstrileri tarafından belirlenen yönetmeliklere tabidir. Bu hukuk kurallarına düzenlemelerine uyulmaması davalara, para cezalarına, mecburi kapanmalara ve hatta hapis cezasına yol açabilir.

Kötü Liderlik

Bazı işletmeler muhteşem bir konsepte sahip olan, ancak liderlik becerilerine sahip olmayan kişiler tarafından yönetilmektedir. Bir şirketi başarıya götürmek için genelde aşağıda belirtilen özellikler gereklidir:

 • İş Deneyimi:İyi bir lider, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını bilmek için yeteri kadar zaman geçirir. Müşterilerin ne aradığını, anlaşmaları nasıl müzakere edeceğini ve çatışmaları nasıl çözeceklerini bilir.
 • Stresliyken Düşünebilme: Bir iş yürütmek çok stresli olabilir. İyi bir lider bununla nasıl başa çıkacağını bilmelidir.
 • Öncelik Verme: Bir işletmeyi yürütmek bütünüyle çoklu görevle ilgilidir, yani kaynakları birden fazla yöne nerde, ne zaman ve nasıl uygulayacağına karar vermek manasına gelir. En önemli görevlere katılmadığında, firmanın başarısız olma muhtemellığı daha yüksektir.
 • Zor Kararlar Verebilme: Bazen liderler, şirkete fayda sağlamak amacıyla kendileri veya bir başkası için hoş olmayan kararlar vermek zorundadır. Bu, birisinin gitmesine izin vermek, müşteriye hayır demek veya ücretleri azaltmak manasına gelebilir.
 • İlham Verme ve Motive Etme: İyi liderler çalışmakta olanlarında tutku ve motivasyon yaratabilirler. Çalışanlarına inanırlarsa, onlarda muhtemelen kendine inanacak ve şirketi hedefe doğru destekleyecektir.

İş Başarısızlığında Rol Oynayan Finansal Problemler

Nakit yönetimi ve finansman, bir işletmeyi canlı tutmanın anahtarıdır. Şirketler faturalarını ödemek için finansmana sahip değil ise, başarısız olurlar. Bunun haricinde işin başarısız olmasına sebep olan finansal sorunlar vardır ve bu şekilde sıralanabilir:

Yetersiz Sermaye

Birçok işletme, firmalarinin devam etmesini sağlamak amacıyla gerçekten ne kadar paraya ihtiyaçları olduğunu fark etmez. Şirketlerini sınırlı bir bütçeyle başlatmayı denemek akıllıca olabilir, ancak bir şirketin başarılı bir biçimde yürüyebilmesi için finansın dikkatle izlenmesini gerektirir.Er ya da geç, faturaların ödenmesi gerekir ve bunu yapamayan firmalar iflas başvurusunda bulunurlar.

Nakit Akışı Eksikliği

Bir firmanın amacı satışları ve kârı en üst seviyeye çıkarmaktır. Ancak o zaman bile, karlı bir iş yürütmek, hayatta kalmayı garanti etmez. Birçok firmanın satış hacimleri ve sağlıklı kar marjları vardır. Ancak, bu satışların çoğu kredilendirildiğinde sorunlar ortaya çıkabilir. İşletme parasını almak için beklemek zorundadır ve bazı müşterilerin ödeme konusunda temerrüde düşmesi muhtemeldir. Bu arada, büyük muhtemellıkla nakit para gerektiren firmanın faturaları devam ediyor. Bu sebeple, işletmeler ellerinde sağlıklı miktarda nakit yoksa son derece hızlı bir biçimde iflas edebilirler.

Ekonomik Sorunların İş Başarısızlığındaki Rolü

Ekonomik faktörler, başa çıkılması en zor olan problemler arasında olabilirken bu firmanın ayakta kalmasını zorlaştırır. Üzerinde durulması gerekli olan bazı ortak ekonomik konular şunlardır:

Harcamadaki Değişiklikler

Tüketicilerin harcama yapacakları daha az para olduğunda işletmeler zarar görür. Bu nerdeyse her işletmeye dokunan bir domino etkisi yaratır. Durgunluklar gelir geçer, ancak özellikle iyi değil olanlar yıkıcı olarak bir işletmeyi başarısız kılabilir. Hayatta kalan işletmeler genelde daha az bir bütçeyle çalışmanın yollarını bulurlar ve bu bütçeyle bu ekonomiye rağmen müşterilerine değer sunarlar. Bir firmanın yapabileceği bir hata, düşük ekonomik zamanlarda fiyatlarını önemli ölçüde düşürmektir. Bu, kâr marjlarını azaltabilir, böylelikle satışlar daha da düşerse, yetersiz karlar yıkıcı kayıplara dönüşür. Fiyatları düşürmek yerine, aynı fiyat noktasında ürün veya hizmetlere daha fazla değer katmak daha avantajlı olabilir.

Tüketici ve Endüstri Trendlerindeki Değişiklikler

Piyasa eğilimleri sıklıkla değişir, gelir ve gider. Bazı işletmeler değişen müşteri ilgi ve beklentilerine uyum sağlayamazlar, bu da en iyi değil ihtimalle tüm ürün yelpazesinin eskimiş olabileceği manasına gelir. Bu durumda, iş yapısında ve modelinde ciddi bir değişiklik gerekli olabilir. Ancak bu, çoğu firmanın isteksiz olduğu veya yapamayacağı bir değişikliktir.

Yasal sorunlar

Yasal sorunlar oldukça pahalı olabilir ve zorla firmanın kapanmasına, hatta iflasına yol açabilir. Yasal problemlere kısaca değinmek gerekirse; bir firmanın sağlık veya güvenlik ihlalleri muhtemel bir problemde, mahkeme ve dava süreciyle beraber bir sürü masraf ve cezai ödemeler gerektirebilir. Bunun yanında yönetmeliklerde yapılan değişiklikler takip edilmediğinde bu değişiklikler bir firmanın başarısızlığına neden olabilir veya kapanmasına katkıda bulunabilir.

KÜÇÜK SORUNLARIN BÜYÜMESİ

Bir işletme çoğu konu da başarılı olsa bile, büyük bir sorun işin başarısızlığına yol açabilir. Veya birden çok küçük sorunun kombinasyonu, bir işletme için çok ağır gelebilir. Hayatta kalan işletmeler arasında olmak zordur; yetenekli liderlik, yeterli finansman, iyi tanımlanmış hedefler, etkili iş uygulamaları ve biraz daha fazla şans gerektirir.

Reha Akyürek

Bilgi Üniverstesi Elektronik Mühendisliği bölümünü bitiridim. Profesyonel olarak haber editörlüğü yapmaktayım.
İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Sperrmüll Berlin

Mersin escort Akdeniz escort Anamur escort Aydıncık escort Bozyazı escort Erdemli escort Gülnar escort Kızkalesi escort Mut escort Silifki escort Tarsus escort Toroslar escort Yenişehir escort